Phương thức thanh toán

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TRONG NỘI THÀNH TPHCM

  • Phương thức giao hàng & thanh toán: thỏa thuận

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG THUỘC KHU VỰC KHÁC & ĐẠI LÝ

  • Phương thức giao hàng & thanh toán: thanh toán trước, nhận hàng sau
(028) 6266 4567