Máy Chiếu

Máy Chiếu
Hiển thị:
Sắp xếp:

Màn Chiếu 3 Chân 84" - 60" x 60" (1:1)

Màn chiếu 3 chân Tripod 60" x 60", tỉ lệ 1:1Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: K..

Thông Số Cơ Bản
[MC] Loại màn: 3 chân (tripod)
[MC] Tỉ lệ: 1:1
[MC] Đường chéo: 84"
[MC] Kích thước: 1.52 x 1.52 m

990.000đ

Màn Chiếu Treo Tường 84" - 60" x 60" (1:1)

Màn chiếu treo tường 60" x 60", tỉ lệ 1:1Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Kinh..

Thông Số Cơ Bản
[MC] Loại màn: Treo tường
[MC] Tỉ lệ: 1:1
[MC] Đường chéo: 84"
[MC] Kích thước: 1.52 x 1.52 m

990.000đ

Màn Chiếu 3 Chân 100" - 70" x 70" (1:1)

Màn chiếu 3 chân Tripod 70" x 70", tỉ lệ 1:1Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: K..

Thông Số Cơ Bản
[MC] Loại màn: 3 chân (tripod)
[MC] Tỉ lệ: 1:1
[MC] Đường chéo: 100"
[MC] Kích thước: 1.78 x 1.78 m

1.023.000đ

Màn Chiếu Treo Tường 100" - 70" x 70" (1:1)

Màn chiếu treo tường 70" x 70", tỉ lệ 1:1Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Kinh..

Thông Số Cơ Bản
[MC] Loại màn: Treo tường
[MC] Tỉ lệ: 1:1
[MC] Đường chéo: 100"
[MC] Kích thước: 1.78 x 1.78 m

1.023.000đ

Màn Chiếu 3 Chân 100" - 84" x 63" (4:3)

Màn chiếu 3 chân Tripod 84" x 63", tỉ lệ 4:3Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:Kinh doanh,..

Thông Số Cơ Bản
[MC] Loại màn: 3 chân (tripod)
[MC] Tỉ lệ: 4:3
[MC] Đường chéo: 100"
[MC] Kích thước: 2.13 x 1.60 m

1.505.000đ

Màn Chiếu Treo Tường 100" - 84" x 63" (4:3)

Màn chiếu treo tường 84" x 63", tỉ lệ 4:3Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Kinh..

Thông Số Cơ Bản
[MC] Loại màn: Treo tường
[MC] Tỉ lệ: 4:3
[MC] Đường chéo: 100"
[MC] Kích thước: 2.13 x 1.60 m

1.505.000đ

Màn Chiếu 3 Chân 120" - 84" x 84" (1:1)

Màn chiếu 3 chân Tripod 84" x 84", tỉ lệ 1:1Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: K..

Thông Số Cơ Bản
[MC] Loại màn: 3 chân (tripod)
[MC] Tỉ lệ: 1:1
[MC] Đường chéo: 120"
[MC] Kích thước: 2.13 x 2.13 m

1.560.000đ

Màn Chiếu Treo Tường 120" - 84" x 84" (1:1)

Màn chiếu treo tường 84" x 84", tỉ lệ 1:1Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Kinh..

Thông Số Cơ Bản
[MC] Loại màn: Treo tường
[MC] Tỉ lệ: 1:1
[MC] Đường chéo: 120"
[MC] Kích thước: 2.13 x 2.13 m

1.560.000đ

Màn Chiếu 3 Chân 120" - 96" x 72" (4:3)

Màn chiếu 3 chân Tripod 96" x 72", tỉ lệ 4:3Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: K..

Thông Số Cơ Bản
[MC] Loại màn: 3 chân (tripod)
[MC] Tỉ lệ: 4:3
[MC] Đường chéo: 120"
[MC] Kích thước: 2.44 x 1.83 m

1.786.000đ

Màn Chiếu Treo Tường 120" - 96" x 72" (4:3)

Màn chiếu treo tường 96" x 72", tỉ lệ 4:3Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Kinh..

Thông Số Cơ Bản
[MC] Loại màn: Treo tường
[MC] Tỉ lệ: 4:3
[MC] Đường chéo: 120"
[MC] Kích thước: 2.44 x 1.83 m

1.786.000đ

Màn Chiếu 3 Chân 136" - 96" x 96" (1:1)

Màn chiếu 3 chân Tripod 96" x 96", tỉ lệ 1:1Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: K..

Thông Số Cơ Bản
[MC] Loại màn: 3 chân (tripod)
[MC] Tỉ lệ: 1:1
[MC] Đường chéo: 136"
[MC] Kích thước: 2.44 x 2.44 m

1.885.000đ

Màn Chiếu Treo Tường 136" - 96" x 96" (1:1)

Màn chiếu treo tường 96" x 96", tỉ lệ 1:1Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Kinh..

Thông Số Cơ Bản
[MC] Loại màn: Treo tường
[MC] Tỉ lệ: 1:1
[MC] Đường chéo: 136"
[MC] Kích thước: 2.44 x 2.44 m

1.885.000đ

Máy Chiếu Sony Wireless IFU-WLM3

Thiết bị kết nối Wireless cho tất cả các dòngMáy chiếu Sony có cổng USB type AMọi chi tiết x..

1.980.000đ

Màn Chiếu Điện Remote 100" - 70" x 70" (1:1)

Màn chiếu điện sử dụng remote 70" x 70", tỉ lệ 1:1Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:  ..

Thông Số Cơ Bản
[MC] Loại màn: điện (remote điều khiển)
[MC] Tỉ lệ: 1:1
[MC] Đường chéo: 100"
[MC] Kích thước: 1.78 x 1.78 m

2.479.000đ

Màn Chiếu Điện Remote 100" - 84" x 63" (4:3)

Màn chiếu điện sử dụng remote 84" x 63", tỉ lệ 4:3Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:  ..

Thông Số Cơ Bản
[MC] Loại màn: điện (remote điều khiển)
[MC] Tỉ lệ: 4:3
[MC] Đường chéo: 100"
[MC] Kích thước: 2.13 x 1.60 m

2.594.000đ

Màn Chiếu Điện Remote 120" - 84" x 84" (1:1)

Màn chiếu điện sử dụng remote 84" x 84", tỉ lệ 1:1Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:  ..

Thông Số Cơ Bản
[MC] Loại màn: điện (remote điều khiển)
[MC] Tỉ lệ: 1:1
[MC] Đường chéo: 120"
[MC] Kích thước: 2.13 x 2.13 m

2.710.000đ

028.38200949